Wat is Duurzaam Bankieren Een Gids voor Milieubewust Bankieren

Wat is Duurzaam Bankieren? Een Gids voor Milieubewust Bankieren

Duurzaam bankieren, ook wel bekend als ethisch bankieren of groen bankieren, is een term die steeds vaker opduikt in de financiële wereld. Maar wat betekent het precies? In deze blog gaan we dieper in op duurzaam bankieren en verkennen we de impact ervan op het milieu en de samenleving. Van groene investeringen tot sociale verantwoordelijkheid, ontdek hoe duurzame banken streven naar positieve verandering en hoe jij als consument kunt bijdragen.

Wat is Duurzaam Bankieren?

Duurzaam bankieren verwijst naar het streven van banken om rekening te houden met sociale- en milieuoverwegingen bij het nemen van financiële beslissingen. Het houdt in dat banken investeren in bedrijven en projecten die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving, terwijl ze zich onthouden van investeringen in activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu of het welzijn van mensen.

De Principes van Duurzaam Bankieren:

 1. Milieubewuste investeringen: Duurzame banken investeren in bedrijven en projecten die zich inzetten voor milieubescherming, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, waterbehoud en andere duurzame initiatieven. Ze vermijden investeringen in sectoren zoals fossiele brandstoffen, ontbossing en vervuilende industrieën.
 2. Sociale verantwoordelijkheid: Duurzame banken hechten waarde aan sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit. Ze ondersteunen gemeenschapsprojecten, bevorderen gelijke kansen en zetten zich in voor eerlijke handelspraktijken. Ze vermijden investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid, mensenrechtenschendingen of andere ethische misstanden.
 3. Transparantie en verantwoording: Duurzame banken streven naar transparantie in hun bedrijfsvoering en communiceren openlijk over hun investeringen en activiteiten. Ze leggen verantwoording af aan hun klanten en de bredere samenleving over de impact van hun financiële beslissingen.

Bankier Peter Blom geeft in een boek  zijn visie over de duurzame ontwikkelingen bij banken.

Wat zijn de voordelen

 1.  Positieve impact op het milieu: Duurzaam bankieren draagt bij aan de overgang naar een groenere en duurzamere economie. Door te investeren in schone energiebronnen en milieuvriendelijke technologieën, dragen duurzame banken direct bij aan het verminderen van de klimaatverandering en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
 2. Bevordering van sociale verandering: Duurzame banken ondersteunen sociale initiatieven en helpen bij het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kansarme gemeenschappen, onderwijsprogramma’s, gezondheidszorg en andere maatschappelijk belangrijke projecten.
 3.  Risicobeheer: Door te investeren in duurzame bedrijven en projecten, kunnen banken ook hun eigen risico’s beheersen. Ze vermijden investeringen in sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de markt, zoals de fossiele brandstofindustrie. In plaats daarvan richten ze zich op sectoren die groeipotentieel hebben op de lange termijn, zoals hernieuwbare energie en groene technologieën.
 4. Klanttevredenheid en betrokkenheid: Veel consumenten worden steeds milieubewuster en willen hun financiële middelen in lijn brengen met hun waarden. Duurzame banken bieden klanten de mogelijkheid om een positieve impact te maken met hun geld, waardoor ze een gevoel van voldoening en betrokkenheid krijgen bij het bevorderen van duurzaamheid.

Hoe kun je bijdragen aan duurzaam bankieren?

 1. Onderzoek je huidige bank: Bekijk de investerings- en duurzaamheidspraktijken van je huidige bank. Als je niet tevreden bent met hun benadering van duurzaam bankieren, overweeg dan over te stappen naar een duurzame bank die beter aansluit bij je waarden.
 2. Kies voor groene producten en diensten: Kijk naar banken die leningen en hypotheken aanbieden voor duurzame projecten, zoals energiezuinige woningen of groene renovaties. Door voor groene producten te kiezen, stimuleer je duurzame ontwikkeling.
 3. Investeer in duurzame fondsen: Overweeg om te investeren in duurzame beleggingsfondsen die zijn gericht op bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Deze fondsen kunnen een combinatie zijn van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.
 4. Ondersteun lokale initiatieven: Kijk naar banken die lokale gemeenschappen ondersteunen door middel van microfinanciering, leningen aan lokale ondernemers en investeringen in lokale projecten. Door lokale initiatieven te ondersteunen, draag je direct bij aan de ontwikkeling van je eigen gemeenschap.

Conclusie

Duurzaam bankieren is een benadering van bankieren die rekening houdt met de impact van financiële beslissingen op het milieu en de samenleving. Het stimuleert groene investeringen, sociale verantwoordelijkheid, transparantie en verantwoording. Door te kiezen voor duurzaam bankieren, kun je een positieve impact hebben op het milieu, bijdragen aan sociale verandering en je eigen waarden in lijn brengen met je financiële beslissingen. Overweeg om over te stappen naar een duurzame bank en neem actief deel aan het bevorderen van een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Lees verder:

 

Reijngoud, Tobias. Het nieuwe bankieren: de duurzame oplossingen van bankier Peter Blom. Kosmos Uitgevers, 2010.
Goedertier, Dries. "Energiedemocratie: alternatieven voor een duurzame toekomst." Klimaat en sociale rechtvaardigheid. Gompel & Svacina, 2019. 231-256.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *